04 mei 20

Corona Virus: Hervatting Trainingen

Algemeen

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020 kan het roeien beperkt hervat worden mits het in acht nemen van de nodige maatregelen. Onderstaande richtlijnen en data zijn geldig onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen van de maatregelen.

In navolging van de richtlijnen van de Vlaamse Roeiliga heeft het Bestuursorgaan in samenwerking met de Trainerscommissie een aantal regels opgesteld om het roeien terug mogelijk te maken op een wettelijke en verantwoorde manier. 

Roeien wordt enkel toegelaten in skiff en op alleen vooraf vastgelegde momenten. De trainingsmomenten worden zoveel mogelijk gespreid om het aantal roeiers dat tegelijk op het water zit en in KRB aanwezig is te beperken.

 • Wekelijks wordt een tijdschema met de trainingsmomenten voor elke groep opgesteld door de groepsverantwoordelijken.  
 • Er moet steeds een verantwoordelijke aanwezig zijn om toe te zien op het naleven van de vooropgestelde regels.

3 FASES ONDER VOORBEHOUD

Het roeien wordt stapsgewijs hervat en het aantal toegelaten roeiers wordt uitgebreid op 3 data. Voor de bepaling van de volgorde werd rekening gehouden met wedstrijddeelnames in het najaar en ervaring in skiff. 

 • FASE 1: Vanaf maandag 4 mei wordt roeien mogelijk voor de nationale selectie, junior A’s en seniors op individueel afgesproken tijdstippen.
  Op 15/5 volgt een evaluatie van fase 1 en zal er opnieuw gecommuniceerd worden naar de leden over de vervolgstappen (definitieve data en groepsomschrijvingen) in de volgende fases.
 • FASE 2: Vanaf zaterdag 16 mei (datum onder voorbehoud!) wordt deze groep uitgebreid met de junior B’s, junior CD’s en masters
 • FASE 3: Vanaf zaterdag 23 mei (datum onder voorbehoud!) wordt de groep uitgebreid met gevorderde recreatieroeiers.

HYGIENISCHE RICHTLIJNEN

De trainingsmomenten worden georganiseerd met de volgende hygiënische enpraktische richtlijnen: 

 • Handen wassen met zeep is verplicht bij aankomst in KRB en voor vertrek. Het kraantje vooraan zal operationeel zijn.
 • Kom in trainingsuitrusting naar de KRB.De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor het gebruik van de toiletten en om handen te wassen. Douchen of omkleden is niet toegelaten. 
 • Breng je eigen drank mee. Het kraantje voor de vereniging is enkel toegankelijk om handen te wassen.
 • Om de nodige afstand tussen de roeiers te garanderen …
  • worden grondmarkeringen aangebracht worden om de looproutes aan te geven;
  • wordt het vlot opgedeeld in een vertrekzone en een aankomstzone. Op elk moment zullen maximaal 3 skiffs toegelaten worden in de vertrekzone en 2 skiffs in de aankomstzone.

​​

 • Conform de regels van social distancing is 1.5 meterafstand tussen roeiers altijd verplicht. 
 • Er mogen maximaal 2 roeiers op hetzelfde moment in een loodsgang aanwezig zijn. 
 • Riemen worden op het vlot gelegd, daar waar de boot ingelegd of uitgehaald wordt, niet op de gebruikelijke rekken
 • Na elke training worden de boot en de riemen gewassen. De handvaten en het rolbankje moeten na elke training gedesinfecteerd worden. KRB zal hiervoor alcoholspray voorzien. Deze zal te vinden zijn bij de loodsingangen. Er wordt gevraagd om een eigen handdoek mee te nemen voor het wassen van de boot en deze nadien terug mee te nemen naar huis. Er wordt ook aangemoedigd om eigen desinfecterende gel mee te nemen.
 • Na de training gaat men onmiddellijk naar huis. De bar en de powerzaal blijven tot nader order gesloten. 
 • Wie ziek is of enige Corona-symptomen vertoont, blijft thuis!

OPVOLGING RICHTLIJNEN

Een strikte naleving van de richtlijnen is essentieel om het roeien terug mogelijk te maken. Coaches en begeleiders zullen toekijken op de naleving van deze noodzakelijke voorschriften.  Als deze niet nageleefd worden, kan het Bestuursorgaan beslissen om roeiers voor een periode van 1 maand te schorsen.
 
Hoewel het Bestuursorgaan betreurt dat de overheid roeien en kajakken tot dezelfde sportklasse rekent, zijn we opgetogen met de versoepeling van de maatregelen en hopen we dat KRB het roeien optimaal kan organiseren tijdens en na de coronacrisis. Wij zijn ervan overtuigd dat een respectvolle naleving van deze voorschriften ertoe kan bijdragen dat we sneller kunnen terugkeren naar een normale beleving van onze sport.

Mochten hierover nog vragen zijn, kunnen jullie altijd bij jullie groepsverantwoordelijke terecht.
 
Met vriendelijke groeten
Het KRB Bestuursorgaan