Initiatielessen < 16 jaar

 

De reguliere initiatielessen voor jongeren jonger dan 16 jaar worden in principe 1 keer per jaar georganiseerd, in de maand september.

Er worden 10 lessen in een periode van 4 weken voorzien. Het aantal deelnemers is beperkt om de nodige kwaliteit te kunnen bieden. Er worden maximaal 15 kandidaten toegelaten. Indien er voor een sessie onvoldoende kandidaten of begeleiders zijn, wordt een sessie geannuleerd. Bij grote vraag worden in de mate van het mogelijke extra reeksen ingericht

De lessen worden georganiseerd volgens het stappenplan uit de cursus Initiator van de Vlaamse Roeiliga.
Na de 10de les wordt een test afgenomen door een technisch bekwame trainer, die geen les gaf in deze sessie.

Volgende lessenreeks: nog te bepalen
Prijs: 175 euro

Inschrijving: vul onderstaand formulier in. Je wordt gecontacteerd met verdere info.