Roeilessen > 18 jaar

Roeilessen voor recreanten worden per tien lessen georganiseerd. Als recreatieroeiers moet je minstens 18 jaar oud zijn. De RvB kan echter voor bepaalde personen indien zij dit nodig acht hierop uitzonderingen toestaan. De doelstelling van deze lessen is niet alleen het aanleren van de roeitechniek.

Er wordt minstens ook bijzondere aandacht besteed aan volgende punten
  • Verantwoordelijkheid
  • Zorg voor het materiaal
  • Zelfstandigheid
  • Groepsgeest: er wordt naar gestreefd de recreanten zoveel mogelijk in lange boten te laten roeien
  • Clubgeest


Test recreanten

Vooraleer je als recreant alleen op het water mag moet je slagen in een test die enkel op het einde van een lessenreeks van tien lessen wordt georganiseerd. Ex-competitieroeiers kunnen vrijgesteld worden van deze test door de Raad van Bestuur.
De test bestaat uit drie onderdelen die door drie examinatoren worden geëvalueerd.
De beslissing van de examinatoren wordt in de volgende Raad van Bestuur bekrachtigd.
  • techniek van het roeien (test in virus of C1!! )`
  • materiaalgebruik (gebruik van juiste materiaal, inleggen en uithalen boot,...)
  • algemene verantwoordelijkheid (kennis en respect voor reglementen, afsluiten loodsen, kleedkamers, ...)

Volgende lessenreeks: Voor meer info, vul onderstaand contactformulier in