25 maart 22

Aanvaring Foarsome

Algemeen

Beste KRB leden

Woensdag 23/03/2022 heeft zich een zeer spijtig ongeval voorgedaan wat heel wat leden van onze roeivereniging niet onberoerd laat. De exacte omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht maar we kunnen met grote opluchting melden dat de 4 betrokken roeiers op kneuzingen en redelijk wat schaafwonden na ontsnapt zijn aan veel erger. Na controle en verzorging in het AZ Sint-Jan zijn alle roeiers gisterenavond naar huis kunnen terugkeren.

Het ongeval heeft zich voorgedaan ter hoogte van de bocht onder de brug van de expresweg en de Jonckheere fietsersbrug. Daar is de Foarsome met onze 4 ervaren roeiers in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip wat vanuit Brugge richting Oostende kwam en plots uit de bocht is komen opdagen zonder dat roeiers en schipper enig zicht hadden van elkaar. Hoewel omstaanders en begeleiders op de fiets nog alarm geluid hebben om de aandacht van zowel schipper als roeiers te trekken kon een aanvaring niet vermeden worden.

Dit spijtige voorval moet voor ons allen een belangrijk herinneringssignaal zijn om steeds alle geldende veiligheidsvoorwaarden en vaarregels strikt in acht te nemen en op alle momenten zeer alert te blijven voor alle mogelijke gevaren die kunnen opduiken op de waterweg. Dit voorval bewijst vooral het belang van het aanhouden van de juiste vaarroutes, het in acht nemen van veiligheidsmarges op vlak van snelheid en afstanden op plaatsen met beperkte zichtbaarheid zoals de bochten en brugpassages en tot slot het continu 360° overzicht te houden van alle vaarbewegingen voor en achter de boten.

Het bestuur van de Koninklijke Roeivereniging Brugge is opgelucht dat dit voorval enkel materiële schade opgeleverd heeft. Samen met de  betrokken roeiers wil het bestuur uitdrukkelijk dank en erkentelijkheid uitspreken voor de snelle en beheerste reactie van een aantal van onze aanwezige leden en omstaanders waardoor de onfortuinlijke roeiers onmiddellijk geholpen werden, de hulpdiensten verwittigd werden en snel ter plaatse gekomen zijn.

We zullen dit voorval verder onderzoeken en zo nodig aangepaste veiligheidsvoorschriften formuleren. Uiteraard zijn onze 4 roeiers sterk aangeslagen en we wensen hen dan ook alle rust en kalmte toe om dit samen in alle sereniteit te verwerken en om snel de sportieve energie en motivatie terug te vinden om terug het water op te gaan en op hun sportief elan verder te gaan in hun sportbeoefening.

Namens het bestuur van de KRB